Els teus drets

Les persones autores, pel simple fet de ser-ho, tenen un seguit de drets sobre les seves obres que els atorguen plena capacitat i exclusivitat per poder explotar-les. Es denominen «drets d’autoria» i poden ser de dos tipus:

Drets morals

Són de caràcter personal i irrenunciable, i alguns d’ells són il·limitats en el temps (per exemple, el dret al reconeixement de l’autoria i de la integritat de les obres es manté per sempre).

Drets econòmics

També se’ls anomena drets d’explotació, i són limitats en el temps; la seva durada depèn de la legislació de cada país. Són drets transferibles, és a dir, es poden vendre, cedir o compartir amb tercers, amb interès econòmic o no. Per tant, la seva titularitat no pertany sempre a la persona autora, ja que els ha pogut cedir o vendre a una tercera persona o entitat (com ara una editora, una compiladora…).

La legislación protegeix els drets morals i econòmics de les persones autores sobre les seves obres i regula les condicions d’ús per part del públic. Això significa que, per utilitzar una obra, cal tenir l’autorització expressa de la persona autora o titular dels drets. En molts casos, l’ús d’una obra sol requerir una compensació econòmica o un pagament pel seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública o transformació.

SABIES QUE, COM A PERSONA AUTORA, POTS GESTIONAR ALGUNS D’AQUESTS DRETS DIRECTAMENT?

Tipus de drets d’autoria

Back To Top

Som artistes, periodistes, músics, artistes gràfics, entitats que ens dediquem al sector audiovisual i publicitari…. Som persones, professionals i empreses afectades per la gestió col·lectiva dels drets d’autoria.

Contacti’ns

San julián, nº 22 local Nafarroa
31171 España
Tel: +34 948 32 13 99
Mov: +34 619 322 210
info@intangia.es

Social