Os teus dereitos

Autoras e autores, polo mero feito de selo, teñen unha serie de dereitos sobre as súas obras que lles outorgan plena capacidade e exclusividade para poder explotalas. Denomínanse «dereitos de autor» e son de dous tipos:

Dereitos morais

Son de carácter persoal e irrenunciables, e algúns deles son ilimitados no tempo: por exemplo, o dereito ao recoñecemento da autoría e da integridade das obras mantense para sempre.

Dereitos económicos

Os dereitos de explotación son limitados no tempo e a súa duración depende da lexislación de cada país. Son dereitos transferibles, é dicir, pódense vender, ceder ou compartir con terceiros, con xuro económico ou non. Daquela, a súa titularidade non pertence sempre á persoa autora, xa que esta puido cedelos ou vendelos a unha terceira persoa ou entidade, como a un editor, un compilador…

A lexislación protexe os dereitos morais e económicos dos autores sobre as súas obras e regula as condicións de uso por parte do público. Isto significa que, para utilizar unha obra, cómpre ter a autorización expresa do/a autor(a) ou dos titulares dos dereitos. En moitos casos, o uso dunha obra adoita requirir unha compensación económica ou un pagamento polo seu uso, reprodución, distribución, comunicación pública ou transformación.

SABÍAS QUE COMO AUTORA PODES XESTIONAR ALGÚNS DESTES DEREITOS DIRECTAMENTE?

Tipos de derechos de autoría

Back To Top

Somos artistas, xornalistas, músicos, artistas gráficos, entidades que nos dedicamos ao sector audiovisual e publicitario… Somos persoas, profesionais e empresas afectadas pola xestión colectiva dos dereitos de autor.

Contacte connosco

San julián, nº 22 local Navarra
31171 España
Tel: +34 948 32 13 99
Mov: +34 619 322 210
info@intangia.es

Social