Haien betebeharrak

SUS OBLIGACIONES

PDF Kudeaketa-erakundeen betebeharrak

Jabetza intelektuala kudeatzen duten erakundeek ustiapen-eskubideak eta ondare-izaerako beste batzuk kudeatzen dituzte, egileen eta jabetza intelektualeko eskubideen beste titular batzuen kontura eta haien intereserako (zein kudeaketa-erakundek diharduten jakiteko, klikatu esteka honetan; eta kudeaketa independenteko zein operadorek diharduen jakiteko klikatu esteka honetan).

Kudeaketa hori beren izenean egin dezakete, beren bazkideei dagokienez, edo besteren izenean, atzerriko kudeaketa-erakundeen ordezkari gisa dihardutenean.

Jabetza Intelektualaren Legeak kudeaketa kolektiboko erakundeei eta operadore independenteei betebeharrak ezartzen dizkie, bai kontratuari bai diru-bilketari dagokienez. Era berean, baimen ez-esklusiboak eta informazioaren gardentasuna ere eskatzen ditu. Gainera, lurralde anitzeko lineako lizentziak emateko betebehar berriak arautzen ditu.

KONTRATUA

Kontratuak kudeaketa-erakundeei zure eskubide esklusiboak zure izenean kudeatzeko eginkizuna ematen die.

 • Kontratua borondatezkoa da
 • Eskubide esklusiboei baino ez zaie aplikatzen.
 • Kudeaketa-erakundeak zure eskubide ez-esklusiboak kudeatzeko ez du behar kontraturik sina dezazun, ez eta eskubide konpentsatzaileen bilketarako ere.
 • Kontratuak 3 urteko iraupena du. Aldi hori amaitzean, urtez urte berritu dezakezu.
 • Kontratua indargabetu egin daiteke. (Ezagutu nahi al dituzu indargabetzeko aukerak?)
 • Kontratua eskubide mota bakoitzerako sinatzen da; ezin da eskubide guztietarako sinatu, ez eta etorkizuneko obra kudeatzeko ere.
 • Lurralde zehatzetarako sinatzen da.
 • Kontratua sinatzeak zenbait eskubide ematen dizkizu kudeaketa-erakundeko kide gisa. (Jakin nahi al duzu zer eskubide duzun bazkide gisa?)

Eskubide esklusiboen autokudeaketa edo banakako kudeaketa eskubide ez-esklusiboen nahitaezko kudeaketa kolektiboarekin erabat bateragarria da, bai eta eskubide konpentsatzaileen kobrantzarekin ere

LIZENTZIAK

 • Kudeaketa-erakundeak nahitaez haren jarduera ekonomikoan sormen-lanak erabiltzen dituzten erabiltzaileei lizentziak eman behar dizkie. Jaso hemen kudeaketari aplikagarri zaizkion printzipioei buruzko informazioa 
 • Kudeatzen ari diren eskubideen, tarifen, obra-bildumaren, artisten eta ordaintzeko moduen berri eman behar dute.
 • Erabilera eraginkorrari dagokionez, ordu kopuruagatik (taberna bat jendearentzat irekita dagoen ordutegia) edo jarduera egiten duten erabiltzaileen kopuruagatik (dantza-eskolak jasotzen dituzten pertsonen kopurua) ordainduko da.
 • Erabileraren intentsitatea eta garrantzia: ez da gauza bera ile-apaindegi batean musika entzutea, non erabilera bigarren mailakoa den eta jarduera nagusia ez den: edo diskoteka batean, non musika jarduera ekonomikoaren elementu nagusia
 • Errepertorioaren bolumena: urte gehiagoko funtzionamendua eta errepertorio handiagoa duen kudeaketa-erakunde batek tarifa handiagoak izan ditzake.
 • Errepertorioa ustiatzearen ondorioz eskuratutako diru-sarrera ekonomikoak: ez da gauza bera ezkontza batean musika-ikuskizun bat egitea edo jatetxean hari musikal bat erabiltzea.
 • Kudeaketa-erakundeak egiten duen zerbitzuaren balio ekonomikoa: urte gehiagoko funtzionamendua eta errepertorio handiagoa duen kudeaketa-erakunde batek tarifa handiagoak izan ditzake.
 • Europako lurraldeko beste kudeaketa-erakunde batzuen tarifak: Europako erakunde bat erreferentzia izan daiteke; Europan zuzentaraua betetzen duten arren, hemen zergatik ez?
 • AKORDIO SEKTORIALAK SINATU behar dituzte ordezkaritza duten enpresaburuen elkarteekin
 •  

DIRU BILKETA ETA BANAKETA

Kudeaketa-erakundeak lizentzia esklusiboak, lizentzia ez-esklusiboak eta eskubide konpentsatzaileak kobratzeagatik bildutako zenbatekoak banatu behar ditu.

Bazkide ez bazara ere, kudeaketa-erakundea behartuta dago zure izenean eskubide ez-esklusiboak eta konpentsazio-eskubideak kudeatzera.

 • Kudeaketa-erakundearen betebeharra da bildutako dirua irizpide objektibo eta arrazoizkoen arabera banatzea.
 • Deskontu bereziak aplika ditzake, adibidez, irabazi-asmorik gabeko elkarteei, edo diru-bilketa horren zati bat laguntza-, gizarte- eta kultura-helburuetarako erabil dezake.
Deskontu motak edo kudeaketa-erakundeak bildutako dirua erabiltzeko aukerak.
 • Lizentzia ez-esklusiboetan diru-bilketa ezinbestekoa da, bai egile bazkideentzat, bai bazkide ez direnentzat.
 • Bazkide ez diren egileak identifikatzeko eta aurkitzeko betebeharra du; kide ez bazara, diru-bilketaren ondoko 5 urteetan erreklamatu ahal izango duzu.
 • Kudeaketa-erakunde batzuek eskubide konpentsatzaileengatik dirua bildu behar dute.
Eskubide bakoitzari dagozkion betebeharrak.

GARDENTASUNA… eta are gardentasun handiagoa

Kudeaketa-erakundeak, bere webgunearen bidez, bazkideei, bazkide ez direnei eta beste erakunde batzuei informazioa eman behar die. Zure erakundea gardena da?

Kudeaketa-erakundeak honako informazio hau emateko betebeharra du:

 • Baimena eman duten titularren datuak
 • Bildutako eskubideak
 • Ordaindutako zenbatekoak
 • Kenkari aplikagarriak
 • Ordaintzeko dauden eskubideak
 • Kudeatzen dituzten sorkuntza motak
 • Kudeatu beharreko eskubide motak
 • Kudeaketa-lurraldeak

Eta webgunean honako informazio hau argitaratu behar du:

 • Estatutu sozialak
 • Urteko kontuak
 • Urteko kudeaketa-txostena
 • Urteko gardentasun-txostena
 • Ordezkaritzako eta zuzendaritzako organoak eta ordainsariak
 • Erabiltzaileen elkarteekin sinatutako akordio sektorialak (sinatu eta 10 egunera argitaratuak)
 • Indarreko tarifa orokor osoak
 • Akordioak beste kudeaketa-erakunde batzuekin
 • Kudeaketa-erakundearen errepertorioa
 • Eskubideen banaketari aplikagarri zaion arauketa
 • Kudeaketako eta beste mota bateko deskontuak, banatzeko kopurutik ken daitezkeenak
 • Ordaindu gabeko obra eta prestazioen zerrenda
 • Ordaindu gabeko zenbatekoen erabileraren politika orokorra
 • Kexa eta erreklamazioetarako sistema
 •  
Bereziki larriak diren hutsegiteen zerrendari buruzko informazioa jasotzea.

LURRALDE ANITZEKO MUSIKA-LIZENTZIAK

Kudeaketa-erakundearen betebeharra da musika-lanen lineako hornitzaileekin (hornitzaileen zerrendarako esteka) bidezko eta arrazoizko tarifak negoziatzea, irizpide zehatz batzuen arabera.

Back To Top

Artistak, kazetariak, musikariak, artista grafikoak, ikus-entzunezkoen eta publizitatearen sektorera dedikatzen diren entitateak gara… Egile eskubideen kudeaketa kolektiboaren eraginpean dauden pertsonak, profesionalak eta enpresak gara.

jarri gurekin harremanetan

San julián, nº 22 local Nafarroa
31171 España
Tel: +34 948 32 13 99
Mov: +34 619 322 210
info@intangia.es

Social